KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jest ogólnopolską platformą informatyczną pozwalającą na wystawianie i przesyłanie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

KSeF dotyczy następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT (czyli w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą),
  • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

I teraz co najważniejsze – jak wygląda czas wprowadzania KSeF:

  • od października do grudnia 2021 r. prowadzony był pilotażowy program z udziałem niektórych podatników,
  • od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło KSeF jako rozwiązanie dobrowolne – czyli w tym okresie każdy przedsiębiorca może (ale nie ma obowiązku) wybrać możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF,
  • od dnia 1 stycznia 2024 r. Rada Unii Europejskiej zgodziła się aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Czyli Ministerstwo Finansów zakłada, że od ww. dnia wszyscy przedsiębiorcy będą musieli obowiązkowo korzystać z platformy KSeF. Dokumenty wystawione niezgodnie z tym obowiązkiem nie będą uznawane za faktury.

Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym i udostępnionym przez Ministra Finansów wzorem takiej faktury. Dodatkowo system służyć ma do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłki komunikatów dotyczących wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Aby nakłonić do korzystania z platformy KSeF przygotowano bonusy zachęcające do przystąpienia do niego, takie jak:

  • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – tę odpowiedzialność przejmie KSeF;
  • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni;
  • bezpieczeństwo interpretacyjne – jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich, a nabywca nie będzie mógł twierdzić, że faktury nie otrzymał, ponieważ będzie ona przesyłana natychmiast w czasie rzeczywistym, co usprawni m.in. wymianę korekt;
  • większa automatyzacja procesów fakturowania i księgowania oznaczająca skrócenie czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur.
ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl