Marek Piekarczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny od 2008 r., wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-843/2008. Bogate doświadczenie zawodowe we współpracy z klientami z branży budowlanej umożliwiło Mec. Piekarczykowi specjalizację w procesach sądowych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Dobra znajomość specyfiki tej branży pozwala Mec. Piekarczykowi doradzać we wszystkich aspektach prowadzonej działalności zarówno inwestorom, generalnym wykonawcom, jak i podwykonawcom.

Mec. Piekarczyk biegle włada językiem angielskim i prowadzi obsługę prawną także w tym języku.

Kontakt: m.piekarczyk@piwlegal.pl

Joanna Konwińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny od 2012 r., wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-969/2012. W 2022 r. Mec. Konwińska ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Mec. Konwińska specjalizuje się w doradztwie przedsiębiorcom w sprawach korporacyjnych, jak również w sprawach z zakresu prawa pracy (głównie w obszarze delegowania pracowników za granicę). Wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami prawa handlowego pozwala Mec. Konwińskiej doradzać tym podmiotom we wszystkich sprawach związanych z ich działalnością.

Mec. Konwińska biegle włada językiem angielskim i prowadzi obsługę prawną także w tym języku.

Kontakt: j.konwinska@piwlegal.pl

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl