Nasza Kancelaria nie jest korporacją, dlatego oferujemy bardzo indywidualne i bezpośrednie podejście do klientów. Stosujemy róże modele wynagradzania, które dostosowujemy do potrzeb klientów. I tak:

  • stawki godzinowe – wynagrodzenie oparte na stawkach godzinowych proponujemy w przypadku stałej obsługi prawnej, głównie przedsiębiorców. Wysokość stawki godzinowej zależna jest od rodzaju powierzanych nam spraw, w tym stopnia ich skomplikowania i nakładu pracy w danym miesiącu. Na koniec miesiąca każdemu klientowi przesyłamy specyfikację obejmującą dokładne zestawienie godzin poświęconych pracy dla niego. Możemy zaproponować także korzystne miesięczne pakiety godzin;
  • ryczałt – proponujemy go w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie przewidzieć nakład pracy związany z realizacją danego zlecenia, np. w przypadku przygotowania projektu umowy, czy zaopiniowania zagadnienia prawnego;
  • wynagrodzenie mieszane – proponujemy je z reguły w odniesieniu do prowadzenia postępowań sądowych; wynagrodzenie mieszane może obejmować stawki godzinowe lub ryczałt plus premię za skucess (success fee), w sytuacji gdy mamy do czynienia z procesem o zapłatę.

Zawsze, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, informujemy naszych klientów o wszelkich kosztach związanych z daną sprawą.

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl