O Kancelarii

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych – oferujemy stałą obsługę prawną i realizujemy pojedyncze zlecenia. Zapewniamy dyspozycyjność i  możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym specjalistą. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie i kompleksowo. Największy nacisk kładziemy na jakość świadczonych usług i rzetelność, przy czym bogate doświadczenie pozwala nam na prowadzenie spraw szybko i efektywnie.

Zawsze staramy się  zrozumieć jak najlepiej potrzeby klienta, podejmujemy wyzwania i do każdej sprawy podchodzimy z pasją i zaangażowaniem.

Aby zapoznać się szczegółowo z zakresem świadczonych przez nas usług, zapraszamy do zakładki:

Nasze specjalizacje

sprawy sądowe

sprawy korporacyjne

prawo pracy

umowy

Aktualności

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jest ogólnopolską platformą informatyczną pozwalającą na wystawianie i przesyłanie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. KSeF dotyczy następujących podmiotów: Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy: Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności miejsce wykonywania pracy. Oznacza to, że w umowie o pracę – jako jej element obowiązkowy – musi być wpisane miejsce pracy. Co istotne, nie chodzi tu o wpisanie adresu

DORĘCZENIE ŚWIADECTWA PRACY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DORĘCZENIE ŚWIADECTWA PRACY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Po zakończeniu stosunku pracy, głównym obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, które potwierdza uprawnienia pracownicze nabyte w czasie trwania umowy (więc ważne, żeby pracownik nim dysponował). Art. 97 § 1 Kodeksu pracy stanowi: W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie

Referencje

Prio Agro Industries sp. z o.o.

Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.

Martifer Polska sp. z o.o.

Martifer Konstrukcje sp. z o.o.

AGRIKPRODUCTS S.A.

Partnerzy

Radca Prawny
Marek Piekarczyk

Radca Prawny
Joanna Konwińska

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl