O Kancelarii

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych – oferujemy stałą obsługę prawną i realizujemy pojedyncze zlecenia. Zapewniamy dyspozycyjność i  możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym specjalistą. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie i kompleksowo. Największy nacisk kładziemy na jakość świadczonych usług i rzetelność, przy czym bogate doświadczenie pozwala nam na prowadzenie spraw szybko i efektywnie.

Zawsze staramy się  zrozumieć jak najlepiej potrzeby klienta, podejmujemy wyzwania i do każdej sprawy podchodzimy z pasją i zaangażowaniem.

Aby zapoznać się szczegółowo z zakresem świadczonych przez nas usług, zapraszamy do zakładki:

Nasze specjalizacje

sprawy sądowe

sprawy korporacyjne

prawo pracy

umowy

Aktualności

Odsetki od zasądzonych kosztów procesu cywilnego

Odsetki od zasądzonych kosztów procesu cywilnego

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1469 z dnia 6 sierpnia 2019 r.), która między innymi zmieniła przepis regulujący kwestię kosztów procesu, tj. art. 98 k.p.c., zgodnie z którym Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest

Orzeczenia dot. zawieszenia biegu terminów w czasie epidemii

Orzeczenia dot. zawieszenia biegu terminów w czasie epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 31 marca 2020 r.), która to nowelizacja wprowadziła do zmienianej ustawy

Nowy termin na sporządzenie dokumentów finansowych kończących rok obrotowy

Nowy termin na sporządzenie dokumentów finansowych kończących rok obrotowy

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w dniu 31 marca 2029 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie określa niektóre terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia

Referencje

Prio Agro Industries sp. z o.o.

Martifer Metallic Contructions

Martifer Polska sp. z o.o.

Martifer Konstrukcje sp. z o.o.

AGRIKPRODUCTS, S.A.

Partnerzy

Radca Prawny
Marek Piekarczyk

Radca Prawny
Joanna Konwińska

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl